• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าอาหาร
  • โบนัส
  • การปรับเงินเดือน
  • ค่ากะ
  • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน
  • ค่าตำแหน่ง
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าวิชาชีพ
  • งานกีฬาสี
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • งานปีใหม่
  • ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร
  • CKT กิจกรรมท่องเที่ยว
  • ค่าช่วยเหลืองานแต่งงาน
  • กิจกรรมวันสงกรานต์
  • ค่าช่วยเหลือพิธีงานศพ
  • สัปดาห์ความปลอดภัย
  • บริการรถรับส่งพนักงาน (รถบัสปรับอากาศ )
  • กิจกรรมตลาดนัด
  • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
  • กิจกรรมวันเด็ก
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • กิจกรรมบริจาคโลหิต
  • ประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
  • เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี
  • รางวัลอายุทำงานนาน
  • ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานและครอบครัว
 
calsonickunsei