ข้อมูลบริษัท

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อบริษัท
700/641 นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร หมู่ 3 ต.บ้านเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประเทศไทย 
สถานที่ตั้ง
ตั้งแต่ เมษายน 2544  ปีที่ก่อตั้ง
นายอิซาโอะ โชวจิ ผู้จัดการใหญ่ 
850 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน
1,833 คน (ณ ตุลาคม 2560)  จำนวนพนักงาน
การรับรองระบบ TS16949 (ตุลาคม 2548) 
การรับรองระบบ ISO14001 (กันยายน 2554)
อื่นๆ

กรรมการบริหาร

นายอิซาโอะ โชวจิ
นายฮิโระโนะริ คิมุระ
นายอะทะซึชิ โนะจุ
นางชลาวลัย วุฒิกรเกรียงไกร
นางสาวพเยาว์ ลิ่มรัตนมงคล

คณะผู้บริหาร

นายอิซาโอะ โชวจิ   ประธานบริษัท
นายอะทะซึชิ โนะจุ  รองประธานอาวุโส
นายอะสึฮิโคะ ฮะยะชิ รองประธาน
นายมะสึโนะบุ อุระโมะโตะ รองประธาน
นางชลาวลัย วุฒิกรเกรียงไกร รองประธาน
นางสาวพเยาว์ ลิ่มรัตนมงคล รองประธาน
นายบุญชัย อารยสนองกุล รองประธาน
calsonickunsei