นโยบายคุณภาพพื้นฐาน
“สร้างคุณภาพให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก
และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”
    • ISO 9001:2008
    • ISO 14001:2004
    • ISO/TS 16949:2009
 

Customer Award

      image1                  image41
2005 MMTh Excellent Working Zero Defect      2006 MMTh Excellence in Zero Defect

       image51                       image61

2007 MMTh Excellence in Zero Defect          2010 GM Implementation of Quality Systems
                                                                        Basics

 

calsonickunsei